Internet Cá Nhân

GIGA - 150MB

$190.000
 • Phù hợp Cá nhân/ Hộ gia đình
 • Download/ Upload 150 Mbps Tốc độ truy cập Internet quốc tế 3,3 Mbps
 • Trả trước 3 tháng Phí lắp đặt: 300.000đ
 • Trả trước 6 tháng Tặng 1 tháng
 • Trả trước 12 tháng Tặng 2 tháng
 • Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 48h
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

SKY - 150MB/1GBS

$230.000
 • Phù hợp Cá nhân/ Hộ gia đình
 • Download 1Gbps/ Upload 150 Mbps
 • Tốc độ truy cập Internet quốc tế 3,3 Mbps
 • Trả trước 3 tháng Phí lắp đặt: 300.000đ
 • Trả trước 6 tháng Tặng 1 tháng
 • Trả trước 12 tháng Tặng 2 tháng
 • Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 48h
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

META - 1GBS

$340.000
 • Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình, livestreams mô hình nhỏ
 • Download/ Upload 1 Gbps
 • Tốc độ truy cập Internet quốc tế 3,3 Mbps
 • Trả trước 3 tháng Phí lắp đặt: 300.000đ
 • Trả trước 6 tháng Tặng 1 tháng
 • Trả trước 12 tháng Tặng 2 tháng
 • Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 48h
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Internet Doanh Nghiệp

SUPER 200 - 250MB

$545.000
 • Phù hợp với quán cafe, trà sữa, nhà hàng (>50 thiết bị)
 • Download/ Upload 250 Mbps
 • Tốc độ truy cập Internet quốc tế 3,3 Mbps
 • Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 48h
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Liên hệ ngay

SUPER 400 - 400MB

$1.400.000
 • Phù hợp với Công ty vừa, quán NET (< 70 thiết bị)
 • Download/ Upload 400 Mbps
 • Tốc độ truy cập Internet quốc tế 3,3 Mbps
 • Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 48h
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Liên hệ ngay

SUPER 500 - 500MB

$2.500.000
 • Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình chuyên Game di dộng ( hỗ trợ phần mềm Ultra Fast giảm Ping và giật lag )
 • Download 1Gbps/ Upload 150 Mbps
 • Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 48h
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Liên hệ ngay

Internet & FPT Play

GIGA - 150MB

$230.000
 • Dowload/Upload Full
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi , HD Box
 • Phí lắp đặt 330k
Liên hệ ngay

SKY - 150MB/1GBS

$275.000
 • Dowload/Upload Full
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi , HD Box
 • Phí lắp đặt 330k
Liên hệ ngay

META - 1GBS

$380.000
 • Dowload/Upload Full
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi , HD Box
 • Phí lắp đặt 330k
Liên hệ ngay